Archiwum kategorii: Seminarium

Seminarium 24 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium wystąpi mgr inż. Marzena Tkaczyk, która przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski. Tematem rozprawy jest „Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzania, właściwości i zastosowanie.” Jej promotorem jest Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium zamykające przewód doktorski Pani mgr inż. Magdaleny Cieślak

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, tj. 19. czerwca 2018r. o godz. 13.15 w sali 304b, w budynku D-1, na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej, wystąpi Pani mgr inż. Magdalena Cieślak, która przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski. Tematem rozprawy jest „Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych
z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych”.

Pani Magdalena jest Doktorantką w naszej Katedrze, a przewód doktorski ma otwarty na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej promotorem jest
Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr., a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 6. czerwca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 6. czerwca,
wystąpi Pan mgr inż. Dariusz Pyka, który przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski pt. „Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym.”

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 16. maja

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 16. maja
wystąpi Pani mgr inż. Monika Duda,  która przedstawi prezentację otwierającą przewód doktorski pt. „Wpływ mikrostruktury na trajektorię i kinetykę pękania zmęczeniowego w wybranych materiałach metalicznych w warunkach złożonego stanu naprężeń.”

Serdecznie zapraszamy!

 

 

XIII Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na trzynaste Seminarium Wydziałowe , które odbędzie się w środę 9 maja o godzinie 13:15 w sali Rady Wydziału.
W trakcie seminarium dr inż. Daniel Lewandowski zaprezentuje swój dorobek oraz tezy przygotowanej rozprawy habilitacyjnej pt. Magnetyczne materiały SMART do zastosowań w układach mechanicznych.

Seminarium 9. maja

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 9. maja wystąpi Pan dr inż. Grzegorz Lesiuk, który przedstawi prezentację pt. „Wybrane zagadnienia mechaniki pękania zmęczeniowego — bieżąca aktywność naukowa i współpraca z ośrodkami naukowo-przemysłowymi”.

Serdecznie zapraszamy!