Archiwum kategorii: Seminarium dynamiki

Zespół Badawczy Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji — bieżąca działalność, możliwości współpracy, plany rozwojowe

Na najbliższym seminarium w cyklu prezentującym zespoły badawcze Katedry wystąpi prof. Grzegorz Lesiuk przedstawiając temat:

Zespół Badawczy Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji — bieżąca działalność, możliwości współpracy, plany rozwojowe

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 11 stycznia 2023

Na pierwsze (w roku kalendarzowym 2023) seminarium zaplanowanym na 11 stycznia 2022 zapowiedziane zostały dwa tematy:

  1. Działania badawczo-rozwojowe Zespołu Dynamiki i Modelowania — dyskusję zainicjuje dr Dariusz Pyka, szef tego zespołu
  2. Uczenie maszynowe i jego wykorzystanie w mechanice — zaprezentuje mgr inż. Michał Smolnicki.

Seminarium, jak zwykle, odbędzie się w sali 2.41 B4.

Zapraszamy

Katedralne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Zapraszamy na Spotkanie Katedralne Świąteczno-Noworoczne pracowników, pracowników emerytowanych i doktorantów, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 11:15 w sali Rady Wydziału 2.41 B4.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w jak najliczniejszym gronie.

Spotkanie było również okazją do świętowania Jubileuszu Dziewięćdziesięciolecia prof. Wacława Kasprzaka. Zdjęcia z imprezy poniżej.

Seminarium 23 listopada 2022

Na najbliższym seminarium zaprezentowane zostaną dwa tematy:

  1. Pani mgr inż. Anny Gibas Raport z realizacji projektu pt. Opracowanie sposobu wytwarzania powłok do reaktorów fotokatalitycznych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (LPCS) z zawiesin dwutlenku tytanu.
  2. Pani mgr inż. Justyny Wolickiej Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Badania degradacji polimerowych skafoldów do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych w różnych warunkach przepływu płynu.

Serdecznie zapraszamy

Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych

Na kolejnym seminarium Pan mgr inż. Karol Wachtarczyk przedstawi wyniki będące podsumowaniem jego przewodu doktorskiego.

Tytuł pracy Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych, promotorami są:

  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, K58, Politechnika Wrocławska
  • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski, Chair of Processing of Composites, Montanuniversität Leoben (Austria)

Serdecznie zapraszamy

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

Na najbliższym seminarium (9 listopada) wysłuchamy prezentacji zatytułowanej

Modelowanie numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w chłodziarce magnetokaloryczne

a prezentowanej przez Pana mgr. inż. Pawła Płuszkę z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Katedry Kriogeniki i inżynierii Lotniczej.

Pan Paweł Płuszka pracuje (pod opieką prof. Daniela Lewandowskiego) nad swoim doktoratem, którego tematyka wpisuje się w zainteresowania naukowe tak Promotora jak i jest zgodna z tematyką badawczą Katedry, w której jest zatrudniony.

Serdecznie zapraszamy

Hybrydowe systemy poligeneracyjne zasilane odnawialnymi źródłami energii

Na najbliższym seminarium wystąpi Pani dr hab. inż. Sabina Rosiek-Pawłowska, prof. PWr, z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, pracująca w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii.

Przez wiele lat pracowała w hiszpańskim ośrodku badawczym Solar Energy Research Center (CIESOL – El Centro de Investigaciones de la Energía Solar) z którego wróciła w roku 2019 korzystając z funduszy programu Polskie Powroty NAWA pozwalających na stworzenie własnego zespołu badawczego podejmującego interesujące tematy.

Tematem wystąpienia Pani Profesor będzie:

Hybrydowe systemy poligeneracyjne zasilane odnawialnymi źródłami energii

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału Mechanicznego, w budynku B4.

Zapraszamy

Seminarium 19 października

Zgodnie z zapowiedzią na najbliższym seminarium doktoranci zaprezentują sprawozdania z postępu prac w ramach projektów wewnętrznych. Wystąpią trzy osoby:

  • Anna Wybraniec: Raport z realizacji projektu pt.Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
  • Kacper Surma: Raport z realizacji projektu pt. Budowa prototypowej chłodziarki magnetokalorycznej wykorzystującej materiały LaFeSi lub GdNdCeSi. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
  • Kayode Olaleye: Report on the implementation of the project entitled Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure. max. 20 min + 10 min. for question and discussion

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału.

Zapraszamy

Komercjalizacja wyników badan naukowych

Pierwsze seminarium w roku akademickim 2022/2023 poświęcone będzie:

Komercjalizacji wyników badań naukowych

Prelegentem będzie Tomasz Marciniszyn z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, jednostki organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej, utworzonej w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie. Powstało ono w odpowiedzi na potrzeby powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. Jest samofinansującą się jednostką Uczelni o charakterze non-profit. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Wrocławia, Dolnego Śląska i zachodniej Polski.

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali Rady Wydziału w budynku B4.

KOMERCJALIZACJA _ z Politechniki Wrocławskiej do przedsiębiorstw 12 10 2...

Zapraszamy