Tutoring z perspektywy TuTeech

Na najbliższym seminarium studenci Politechniki Wrocławskiej Oliwia Frankiewicz i Maciej Kazalski omówią proces nauczania na Politechnice Wrocławskiej widziany oczyma studenta oraz pozytywny wpływ na tok nauki programów takich jak Tutoring i Indywidualny Program Studiowania.

Zaprezentują również wyniki ankiety prowadzonej na temat indywidualnych potrzeb studentów i ich spełnienia przez uczelnie wyższe w Polsce.

Zapraszamy