Funkcje zaplecza naukowo-technicznego w przemyśle

by Wacław Kasprzak, Mieczysław Napierała
Reference:
Funkcje zaplecza naukowo-technicznego w przemyśle (Wacław Kasprzak, Mieczysław Napierała), In Konferencja naukowa. Ekonomiczne i finansowe problemy postępu techniczno-organizacyjnego i wynalazczości pracowniczej, Wrocław, wrzesień 1972. Cz. 2, b.w.], 1972.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kasprzak1972c,
  author	= {Kasprzak, Wacław and Mieczysław Napierała},
  title		= {Funkcje zaplecza naukowo-technicznego w przemyśle},
  booktitle	= {Konferencja naukowa. Ekonomiczne i finansowe problemy postępu techniczno-organizacyjnego i wynalazczości pracowniczej, Wrocław, wrzesień 1972. Cz. 2},
  year		= {1972},
  pages		= {5-44},
  address	= {[B.m},
  publisher	= {b.w.]},
  language	= {pol},
  timestamp	= {2014.11.28}
}