Architecture of cerebellomedullary cistern structures during foetal period

by Alicja Kędzia, Marek Rybaczuk, Ryszard Andrzejak, Wojciech Kędzia
Reference:
Architecture of cerebellomedullary cistern structures during foetal period (Alicja Kędzia, Marek Rybaczuk, Ryszard Andrzejak, Wojciech Kędzia), In Folia Neuropathologica, volume 48, 2010.
Bibtex Entry:
@Article{	  Kedzia2010,
  author	= {Kędzia, Alicja and Rybaczuk, Marek and Andrzejak, Ryszard and Kędzia, Wojciech},
  title		= {Architecture of cerebellomedullary cistern structures during foetal period},
  journal	= {Folia Neuropathologica},
  year		= {2010},
  volume	= {48},
  number	= {2},
  pages		= {123-128},
  keywords	= {jama tylna czaszki, okres płodowy, okręgi Apoloniusza},
  url		= {http://termedia.pl/magazine.php?magazine_id=20&magazine_subpage=CURRENT}
}