Stypendia

DOKTORANCI   DOKTORZY PROFESOROWIE HORYZONT2020

AKTUALNOŚCI DLA WSZYSTKICH

Oferty stypendialne 2015, 2016

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Konkurs „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” (H 2020)

ERA-NET COFUND BESTF3

Temat konkursu: Bioenergy demonstrations of the European Industrial Bioenergy Initiative: Bioenergy Sustaining the Future 3

Data zamknięcia naboru wniosków: 29 lutego 2016 r. (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Harmonogram konkursów w roku 2015 (NCN)

Rodzaj konkursu
Rozpoczęcie naboru
Zakończenie naboru
Rozstrzygnięcie konkursu do:
SONATA BIS

HARMONIA

MAESTRO


prawdopodobnie czerwiec 2016


prawdopodobnie wrzesień 2016


prawdopodobnie marzec 2017
FUGA

ETIUDA

SYMFONIA


15.12.2015


15.03.2016


15.09.2016

Kultura eksperymentu