Dydaktyka

Pracownicy Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej prowadzą następujące kursy:

Nasi pracownicy są opiekunami ciekawych prac dyplomowych. Wykaz prac aktualnych (oraz historycznych z ostatnich kilku lat jest również dostępny).

W naszej katedrze (czy może dokładniej w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej) na początku lat dziewięćdziesiątych opracowaliśmy i wdrożyliśmy zasady Indywidualnego Toku (Programu) Studiów.

Poważna część kadry Wydziału Mechanicznego jest jego absolwentami.

Kultura eksperymentu