Ekologia

  1. Ecology and Environment (MBM I, MMM031312) in English
  2. Ekologia w produkcji przemysłowej (AiR I, ARM031030)
  3. Ekologia w produkcji przemysłowej (MBM I, MMM031012)
  4. Ekologia i zarządzanie środowiskiem (MBM, ISM007006S)

Zespół

  • dr Agnieszka Baszczuk
  • dr Beata Borak
  • dr Marek Jasiorski

Kultura eksperymentu