Zmiany w organizacji ruchu

W związku z remontem ulicy Marii Curie-Skłodowskiej zmianom ulegnie organizacja ruchu w okolicach budynku . Zmiany przedstawia poniższa mapka (za Gazetą Wyborczą)sklodZnika też całkiem sporo miejsc parkingowych (zwłaszcza tych niepłatnych).