Archiwa tagu: kalendarz

Święto Politechniki Wrocławskiej

Z okazji święta Politechniki Wrocławskiej, Jego Magnificencja Rektor ogłosił 15 listopada dniem rektorskim.

Program obchodów jest następujący:

godz. 8.00 – msza św. w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego (Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3)

godz. 9.00 – uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego)

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniająca profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Sądowa 1)

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniająca profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Kleczkowska/Reymonta)

godz. 9.45 – odsłonięcie tablic nowych profesorów tytularnych (Aleja Profesorów Politechniki Wrocławskiej)

godz. 11.00 – obchody Święta Nauki na Politechnice Wrocławskiej — aula gmachu głównego

 • wystąpienie rektora PWr prof. Cezarego Madryasa
 • nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Leszczyńskiemu (Jackson State University, USA)
 • nadanie tytułu konsula honorowego PWr prof. Jerzemu Leszczyńskiemu, prof. Imre J. Rudasowi (Obuda University w Budapeszcie) i Andrzejowi Zabłockiemu (prezes Zjednoczenia Polskiego im. I. Domeyki w Chile, wiceprezesowi Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych w Ameryce Łacińskiej)
 • promocje doktorów habilitowanych
 • wręczenie odznaczeń i wyróżnień

Dzień Rektorski z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017

W poniedziałek, 3 października, o godz. 9.30 w auli gmachu głównego zostanie zainaugurowany rok akademicki 2016/2017 na Politechnice Wrocławskiej. Dzień ten został ustanowiony dniem rektorskim.

Program:

 • uroczyste otwarcie;
 • przekazanie insygniów władzy rektorskiej;
 • wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Cezarego Madryasa;
 • przyjęcie w poczet studentów i doktorantów – immatrykulacja;
 • uhonorowanie Medalem Politechniki Wrocławskiej prof. Wojciecha Glabisza;
 • przyjęcie w poczet honorowych profesorów uczelni prof. Tadeusza Słomki, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej;
 • wręczenie Złotych Odznak z Brylantem: Grzegorzowi Dzikowi, przewodniczącemu rady ZIG, konsulowi honorowemu Ukrainy i prezesowi Impel S.A., prof. Andrzejowi Mulakowi i prof. Jerzemu Zdanowskiemu;
 • wykład inauguracyjny prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej;
 • wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”.