Indywidualny Program Studiów

Kiedy pojawiła się idea Doradcy Toku Studiów (zarzucona już dziś prawie zupełnie) pojawiła się również idea umożliwienia chętnym studentom możliwości studiowania w toku dobieranym indywidualnie. Na Wydziale Mechanicznym ruszył eksperyment znany pod nazwą ITS (Indywidualny Tok Studiów).

Program wystartował w roku 1992 i jest kontynuowany do dziś (choć przeżył w tym czasie wiele modyfikacji, w tym modyfikację nazwy; dziś nazywa się Indywidualny Program Studiów).

Tak początki programu relacjonowali sami studenci (na nieistniejącym dziś portalu ips.wmech.pwr.wroc.pl):

Za oficjalną datę powstania Indywidualnego Programu Studiów, a w zasadzie Indywidualnego Toku Studiów, – bo tak wówczas nazywała się ta forma kształcenia studentów, uważa się rok 1992. Wtedy to profesor Wacław Kasprzak sformułował główne idee i założenia działającej do dziś indywidualnej formy kształcenia studentów. Profesora Kasprzaka należy uznać za „ojca” dzisiejszego IPS. […] Pomysł z utworzeniem niestandardowego programu studiów zrodził się w głowie profesora Kasprzaka pod wpływem licznych zagranicznych doświadczeń, gdzie taka forma kształcenia studentów była już powszechnie przyjęta i znana. Chodziło o stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy ponad istniejący standard, studentom zdolnym, kreatywnym i pracowitym. W gronie takich studentów upatrywano kandydatów do pracy naukowej na Uczelni.

Forma indywidualnego studiowania nie zestarzałą się. Napotyka na pewne bariery o charakterze biurokratycznym (punkty ECTS, studiowanie na wielu kierunkach, System Boloński, KRK czy trudność dokumentowania w systemie edukacja oraz dodatkowy wysiłek po stronie dziekanatu).

Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę osiągnięcia studentów i to, że bardzo często spośród nich rekrutowani są kandydaci na trzeci stopień kształcenia (studia doktoranckie) wysiłek ten się opłaca.

Kultura eksperymentu