Wytrzymałość Materiałów – Laboratorium

Harmonogramy dla poszczególnych kierunków studiów zawierające tematy realizowane w poszczególnych datach zajęć znajdują się w poniższej tabeli.

LPWydziałKierunekHarmonogram
1W-10TRN Harmonogram - semestr zimowy 2023/2024
2W-10MTR Harmonogram - semestr zimowy 2023/2024
3W-5EMTR Harmonogram - semestr zimowy 2023/2024
4W-10ZIP Harmonogram - semestr zimowy 2023/2024
5W-12IMM Harmonogram - semestr zimowy 2023/2024

Poniżej znajdą Państwo zestawienie tematów oraz  szablonów sprawozdań wraz z wybranymi wzorami i danymi pomocniczymi. Do niektórych tematów przygotowano dodatkową instrukcję. Do pozostałych materiały odnajdą Państwo w następujących pozycjach literaturowych:

  • [1] Laboratorium wytrzymałości materiałów, Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2001r.
  • [2] Laboratorium wytrzymałości materiałów, skrypt pod red. R. Żuchowskiego, Oficyna Wydawnicza PWr,
    Wrocław 1988r. 
LPTematSprawozdanieInstrukcja/Materiały
1Badania własności mechanicznych metali i tworzyw sztucznych. Próba rozciągania. SPRAWOZDANIE 1[1]: strony 18 - 58
[2]: strony 5 - 48
2Badanie własności mechanicznych tworzyw sztucznych - rozciąganie, zginanie, udarność. SPRAWOZDANIE 2[1]: strony 47 - 72
[2]: strony 41 - 60
3Pomiary odkształceń w elementach konstrukcyjnych przy pomocy elektrycznych
tensometrów oporowych.
SPRAWOZDANIE 3[1]: strony 229 - 250
[2]: strony 196 - 223
4Badanie własności reologicznych- pełzanie i relaksacja. SPRAWOZDANIE 4[1]: strony 73 - 95
[2]: strony 61 - 78
5Badania zmęczeniowe metali. SPRAWOZDANIE 5[1]: strony 96 - 116
[2]: strony 78 - 99
INSTRUKCJA 5
6Wytrzymałość złożona-skręcanie ze zginaniem, wyznaczanie modułu Kirchhoffa. (Wytężenie,
weryfikacja hipotez - skręcanie ze zginaniem. Hipotezy wytężeniowe)
SPRAWOZDANIE 6[1]: strony 133 - 154
[2]: strony 111 -134
7Utrata stateczności prętów. Próba ściskania SPRAWOZDANIE 7[1]: strony 155 - 165
[2]: strony 134 - 143
8Zginanie proste i ukośne SPRAWOZDANIE 8[1]: strony 166 - 174
[2]: strony 143 - 152
9Belki, belki hiperstatyczne. Środek zginania. SPRAWOZDANIE 9[1]: strony 178 - 224
[2]: strony 152 - 195
11Analiza stanu naprężenia metodą elastooptyczną. SPRAWOZDANIE 11[1]: strony 256 - 284
[2]: strony 224 - 238
12Metody oceny własności mechanicznych materiałów kompozytowych - wstępna ocena
struktury, próba zginania, próba twardości.
SPRAWOZDANIE 12 INSTRUKCJA 12
13Próba pełzania polimerowych materiałów konstrukcyjnych. SPRAWOZDANIE 13[1]: strony 73 - 95
[2]: strony 61 - 78
14Wyznaczania odporności materiałów na pękanie w płaskim stanie naprężenia - COD SPRAWOZDANIE 14

INSTRUKCJA 14 i 15

15Wyznaczania odporności materiałów na pękanie w płaskim stanie odkształcenia - KIc SPRAWOZDANIE 15
16Badania tensometryczne zbiornika ciśnieniowego SPRAWOZDANIE 16 INSTRUKCJA 16
17Wielokryterialny dobór własności wytrzymałościowych materiałów
z uwzględnieniem ich odporności na pękanie - KIc .
SPRAWOZDANIE 17 INSTRUKCJA 17