Konferencje

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej organizował wiele konferencji. Ich historię znaleźć można na osobnej stronie (która, zapewne, niedługo zniknie).

Katedra przejmuje niektóre z tych wydarzeń i będzie podejmowała działania aby mogły one trwać. Pojawią się również inne, nowe wydarzenia naukowe.

Jednym z ważniejszych wydarzeń współorganizowanych przez Instytut jest Letnia Szkoła Mechaniki Pękania (Summer School of Fracture Mechanics).

Jesteśmy współorganizatorem i (współ)uczestnikiem wspólnie organizowanych międzynarodowych seminariów pod nazwą Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium.

W roku 2020 odbędzie się współorganizowana przez nas konferencja 20th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals.

Kultura eksperymentu