Kolokwia semestr letni 2015/16

Proszę Państwa,

II kolokwium dla każdej z grup odbędzie się na ostatnich zajęciach każdej z grup czyli odpowiednio (06.06.2016 i 09.06.2016). Natomiast kolokwia poprawkowe (I i II) odbędą  się 17.06.2016 w sali 316 w budynku B-1 od godziny 11:15. Osoby poprawiające oba kolokwia będą pisały 4 godziny. Będzie to zbiorcza poprawa dla wszystkich grup zajęciowych, które prowadzę naraz.