Lista publikacji

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Wojciech Myszka, Michał Przybylski), In Zeszyty Naukowe -- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, volume 48, 2016. [bibtex] [doi]
[2] Impact absorption system based on MRE with Halbach array (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Vibrations in Physical Systems, volume 27, 2016. [bibtex] [pdf]
[3] Test setup for examination of magneto-mechanical properties of magnetorheological elastomers with use of a novel approach (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 16, 2016. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[4] Investigations of magnetorheological elastomers subjected to cyclic loading (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Key Engineering Materials, volume 598, 2014. [bibtex] [doi]
[5] An idea of the test stand for studies of magnetobarocaloric materials properties and possibilities of their application (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Physica Status Solidi. C, Current Topics in Solid State Physics, volume 11, 2014. [bibtex] [doi]
[6] Test stand and method for determination of the usefulness of the magnetorheological composites in active suspension systems (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Key Engineering Materials, volume 598, 2014. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[7] Design concept of test stand for determining properties of magnetorheological elastomer (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Acta Mechanica et Automatica, volume 7, 2013. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[8] Wytwarzanie i badanie elastomerów magnetoreologicznych na bazie matrycy termoplastycznej (Michał Przybylski, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz), In Otwarta Innowacja, 2012. [bibtex] [pdf]
[9] Selected magnetomechanical properties of magnetorheological elastomers with thermoplastic matrices (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Piotr Zając), In Composites Theory and Practice, 2012. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[10] Change of damping properties caused by recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Michał Przybylski, Marzena Tkaczyk), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[11] Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Zbigniew Złotnicki), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014. [bibtex]
[12] Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013 (Erasmo Carrera, Federico Miglioretti, Marco Petrolo, eds.), 2013. [bibtex] [pdf]
[13] Application of magnetorheological elastomers in vibration damper (Michał Przybylski, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz), In 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, University of Belgrade. Faculty of Mechanical Engineering, 2012. [bibtex]
[14] Manufacture and testing of anisotropic magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Michał Przybylski, Daniel Lewandowski, Jerzy Kaleta), In Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics (Ioan Tuns, Ioan Szava, Valentin-Vasile Ungureanu, eds.), Transilvania University Publishing House Braşov, 2012. [bibtex] [pdf]
[15] Magnetorheological composites based on thermoplastic matrices manufacture, modelling, experiment (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz, Michał Przybylski, Piotr Zając), In Book of abstracts of the 38th Solid Mechanics Conference (Ryszard Pęcherski, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk, eds.), Institute of Fundamental Technological Research (IPPT) of the Polish Academy of Sciences, 2012. [bibtex]
[16] Badania zmęczeniowe elastomerów magnetoreologicznych (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser