Praca naukowa

W mojej pracy naukowej zajmuję się mechaniką eksperymentalną
i inżynierią materiałową. Do głównych zagadnień poruszanych w mojej pracy można zaliczyć:

  • badania dynamiczne elastomerów magnetoreologicznych;
  • modelowanie i budowa macierzy magnetycznych;
  • badanie tłumienia drgań.

Przykładem rezultatów mojej pracy jest poniższa symulacja zmiany wartości pola magnetycznego w podwójnej okrągłej bipolarnej magnetycznej macierzy Halbacha:

animacja-co-10o
Podwójna bipolarna okrągła macierz magnetyczna Halbacha