Możliwe tematy prac dyplomowych

Istnieje możliwość realizacji tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich z zakresu badań elastomerów magnetoreologicznych oraz macierzy magnetycznych.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt osobisty.

Tematy to:

  • Badanie wpływu twardości matrycy elastomeru magnetorheologicznego na jego właściwości dynamiczne. Wytworzenie szeregu materiałów, analiza struktury materiału, badania i analiza wyników. (temat inżynierski)
  • Projekt i budowa stanowiska do badań na ściskanie i skręcanie elastomerów magnetoreologicznych na maszynie wytrzymałościowej przy stymulacji zmiennym polem magnetycznym. Badania z wykorzystaniem tego stanowiska. (temat inżynierski)
  • Projekt i budowa stanowiska stołowego do badań elastomerów magnetoreologicznych wymuszanych z wykorzystaniem wzbudnika elektromagnetycznego. Badania z wykorzystaniem tego stanowiska.
  • Budowa potrójnej okrągłej macierzy magnetycznej Halbacha oraz układu do jej  automatycznego obrotu. Kalibracja stanowiska.
  • Budowa skanera pola magnetycznego bazujące na pojedynczym czujniku magnetycznym oraz napisanie oprogramowania do sterowania układem (przewidywalnie dla więcej niż 1 osoby).