Życiorys

Wykształcenie:

 • X 2013 – obecnie, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Interdyscyplinarne studia doktoranckie
  w dziedzinie Mechanika;
 • II 2012 – VI 2013, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, studia magisterskie na kierunku Automotive Engineering;
 • X 2009 – IX 2012, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;
 • X 2007 – I 2012, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, studia inżynierskie na kierunku Mechanika
  i Budowa Maszyn.


Dorobek naukowy:

 • Współautor 20 prac;
 • Współautor 5 plakatów;
 • Wystąpienia na 10 konferencjach międzynarodowych i 1 polskiej;
 • Recenzent: Journal of Mechanical Engineering Science, Journal of Materials: Design and Applications

Prezentacje na konferencjach naukowych:

Konferencje o zasięgu międzynarodowym:

 • Impact absorption system based on MRE with Halbach array. 27th Symposium on vibrations in physical systems, Będlewo, Polska, 09-15.05.2016;
 • Change of damping properties caused by recrystallization of iron alloy. VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference, Augustów, Polska, 31.05-03.06.2015;
 • Modal analysis and method for determination of damping parameters. 12th Students’ Science Conference, Boguszów-Gorce, Polska, 18-21.09.2014;
 • Designing MRE based adjustable damping system for dynamic loading. 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, Granada, Spain, 7-11.07.2014;
 • Test stand and method for determination of the usefulness of the magnetorheological composites in active suspension system.  XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Kielce – Cedzyna, Kielce, Polska, 23-26.09.2013;
 • Design concept of test stand for determining properties of magnetorheological elastomer. VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów, Polska, 3-6.06.2013;
 • Design, model and construction of the variable magnetic field generator. 11th Students’ Science Conference Man – Civilization – Future : Będlewo, Będlewo, Polska, 3-6.10.2013;
 • Application of magnetorheological elastomers in vibration damper. 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (29th DAS), Belgrad, Serbia 26-29.09.2012;
 • Vibration damping capabilities of magnetorheological elastomers. Junior-Euromat 2012, Lozanna, Szwajcaria, 23-27.07.2012;
 • Model of vibration damper based on characteristics of magnetorheological elastomer. 10th Student’s Science Conference Man – Civilization – Future : Wałbrzych, Wałbrzych, Polska, 12-15.07.2012.

Konferencje o zasięgu krajowym:

 • Wytwarzanie i badanie elastomerów magnetoreologicznych na bazie matrycy termoplastycznej. Puzzel 2012, Wrocław, Polska, 28-29.04.2012.