Najważniejsze osiągnięcia

W śród moich najważniejszych osiągnięć naukowych mogę wymienić:

  • Odbycie 3-miesięcznego stażu naukowego na University of Wollongong, NSW, Australia.
  • Ukończenie i obrona pracy magisterskiej „Testing magneto-mechanical properties of magnetorheological elastomers obtained with use of single degree of freedom test stand” (PDF)
  • 3 publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej
  • Wystąpienie na konferencji 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions „Designing MRE based adjustable damping system for dynamic loading” (LINK)