Zmiana warunków zaliczenia

Szanowni Państwo,

dzisiaj odbyło się spotkanie prowadzących kurs Mechanika I, na którym ustalono nowe, wspólne zasady zaliczenia dla tego kursu.
W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z nowymi, zaktualizowanymi zasadami zaliczenia dla kursów Mechanika I
i Mechanika II.