Ocena obiektów technicznych z wykorzystaniem nieparametrycznego testu statystycznego Kruskala-Wallisa na przykładzie kombajnów zbożowych

by Jan Banasiak, Jerzy Bieniek, Jerzy Detyna
Reference:
Ocena obiektów technicznych z wykorzystaniem nieparametrycznego testu statystycznego Kruskala-Wallisa na przykładzie kombajnów zbożowych (Jan Banasiak, Jerzy Bieniek, Jerzy Detyna), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 45, 2003.
Bibtex Entry:
@Article{	  Banasiak2003a,
  author	= {Banasiak, Jan and Bieniek, Jerzy and Detyna, Jerzy},
  title		= {Ocena obiektów technicznych z wykorzystaniem nieparametrycznego testu statystycznego {K}ruskala-{W}allisa na przykładzie kombajnów zbożowych},
  journal	= {Górnictwo Odkrywkowe},
  year		= {2003},
  volume	= {45},
  number	= {2/3},
  pages		= {15-17},
  keywords	= {eksploatacja obiektów technicznych, test Kruskala-Wallisa}
}