Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego

by Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Zbigniew Złotnicki
Reference:
Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Zbigniew Złotnicki), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Czernuszewicz2014a,
 Title          = {Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego},
 Author          = {Czernuszewicz, Agata M and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Przybylski, Michał and Złotnicki, Zbigniew},
 Booktitle        = {Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.},
 Year           = {2014},

 Address         = {Bydgoszcz-Fojutowo},
 Pages          = {99-104},
 Publisher        = {Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy},

 Keywords         = {nowe metody chłodzenia, efekt magneto-barokaloryczny, procesy cykliczne, chłodziarki magnetyczne},
 Timestamp        = {2014.09.09}
}