Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego

by Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Zbigniew Złotnicki
Reference:
Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Zbigniew Złotnicki), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Czernuszewicz2014a,
 author  = {Czernuszewicz, Agata M and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Przybylski, Michał and Złotnicki, Zbigniew},
 title   = {Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego},
 booktitle = {Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.},
 year   = {2014},
 pages   = {99-104},
 address  = {Bydgoszcz-Fojutowo},
 publisher = {Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy},
 keywords = {nowe metody chłodzenia, efekt magneto-barokaloryczny, procesy cykliczne, chłodziarki magnetyczne},
 timestamp = {2014.09.09},
}