Modele i badania eksperymentalne procesów zmęczenia metali

by Jerzy Kaleta
Reference:
Modele i badania eksperymentalne procesów zmęczenia metali (Jerzy Kaleta), In Materiałoznawstwo i mechanika tworzyw konstrukcyjnych — od teorii do zastosowań inżynierskich, Oficyna Wydaw. PWroc., 1995.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta1995,
  author	= {Kaleta, Jerzy},
  title		= {Modele i badania eksperymentalne procesów zmęczenia metali},
  booktitle	= {Materiałoznawstwo i mechanika tworzyw konstrukcyjnych -- od teorii do zastosowań inżynierskich},
  year		= {1995},
  pages		= {65-70},
  address	= {Wrocław},
  publisher	= {Oficyna Wydaw. PWroc.},
  keywords	= {fraktale, zmęczenie materiałów}
}