Efekt termosprężysty w cyklicznie obciążanej ceramice elektrotechnicznej

by Jerzy Kaleta, Wojciech Wiśniewski
Reference:
Efekt termosprężysty w cyklicznie obciążanej ceramice elektrotechnicznej (Jerzy Kaleta, Wojciech Wiśniewski), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2006.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta2006b,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Wiśniewski, Wojciech},
  title		= {Efekt termosprężysty w cyklicznie obciążanej ceramice elektrotechnicznej},
  booktitle	= {Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania},
  year		= {2006},
  pages		= {175-180},
  address	= {Bydgoszcz-Pieczyska},
  publisher	= {Wydaw. Uczel. ATR},
  keywords	= {ceramika, zmęczenie, efekt Thomsona},
  timestamp	= {2014.07.15}
}