Power generating by high pulse mechanical stimulation of magnetic coupled NdFeB and Terfenol-D

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Przemysław K. Wiewiórski, Rafał P. Mech, Michał Liberda
Reference:
Power generating by high pulse mechanical stimulation of magnetic coupled NdFeB and Terfenol-D (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Przemysław K. Wiewiórski, Rafał P. Mech, Michał Liberda), In Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010 (Zoubeida Ounaies, Jiangyu Li, eds.), SPIE, 2010.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta2010d,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Wiewiórski, Przemysław K. and Mech, Rafał P. and Liberda, Michał},
  title		= {Power generating by high pulse mechanical stimulation of magnetic coupled NdFeB and {Terfenol-D}},
  booktitle	= {Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010},
  year		= {2010},
  editor	= {Zoubeida Ounaies and Jiangyu Li},
  pages		= {7644OU-1-7644OU-12},
  address	= {San Diego},
  publisher	= {SPIE},
  keywords	= {odzyskiwanie energii, materiały SMART, mikrokontroler, pole magnetyczne}
}