Badania zmęczeniowe elastomerów magnetoreologicznych

by Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski
Reference:
Badania zmęczeniowe elastomerów magnetoreologicznych (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Kaleta2012,
 author	= {Kaleta, Jerzy and Królewicz, Michał and Lewandowski,
		 Daniel and Przybylski, Michał},
 title		= {Badania zmęczeniowe elastomerów magnetoreologicznych},
 booktitle	= {Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIV Sympozjum
		 Zmęczenie i Mechanika Pękania},
 year		= {2012},
 pages		= {61-62},
 address	= {Bydgoszcz-Pieczyska},
 publisher	= {Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu
		 Technologiczno-Przyrodniczego},
 keywords	= {smart materiał, elastomery magnetoreologiczne,
		 właściwości magnetomechaniczne}
}