Magnetowizyjna metoda wyznaczania fazy martenzytycznej w austenicie w obiektach walcowych i kulistych w następstwie odkształceń cyklicznych

by Jerzy Kaleta, Monika Rikitatt, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski, Wojciech Wiśniewski
Reference:
Magnetowizyjna metoda wyznaczania fazy martenzytycznej w austenicie w obiektach walcowych i kulistych w następstwie odkształceń cyklicznych (Jerzy Kaleta, Monika Rikitatt, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski, Wojciech Wiśniewski), In XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta2013o,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Rikitatt, Monika and Mech, Rafał P. and Wiewiórski, Przemysław K. and Wiśniewski, Wojciech},
  title		= {Magnetowizyjna metoda wyznaczania fazy martenzytycznej w austenicie w obiektach walcowych i kulistych w następstwie odkształceń cyklicznych},
  booktitle	= {XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna},
  year		= {2013},
  pages		= {168-173},
  address	= {Kielce-Cedzyna},
  publisher	= {Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej},
  keywords	= {techniki NDF, magnetowizja, przemiana martenzytyczna}
}