Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers

by Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski
Reference:
Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013 (Erasmo Carrera, Federico Miglioretti, Marco Petrolo, eds.), 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Krolewicz2013,
 author	= {Królewicz, Michał and Kaleta, Jerzy and Lewandowski,
		 Daniel and Przybylski, Michał},
 title		= {Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological
		 elastomers},
 booktitle	= {6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and
		 Materials SMART 2013: 24-26 June 2013},
 year		= {2013},
 editor	= {Erasmo Carrera and Federico Miglioretti and Marco
		 Petrolo},
 pages		= {1-7},
 address	= {Torino},
 keywords	= {materiały SMART, efekt magnetoreologiczny, tłumienie,
		 badania cykliczne},
 url		= {www.smart2013.com}
}