Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers

by Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski
Reference:
Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013 (Erasmo Carrera, Federico Miglioretti, Marco Petrolo, eds.), 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Krolewicz2013,
 author  = {Królewicz, Michał and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Przybylski, Michał},
 title   = {Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers},
 booktitle = {6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013},
 year   = {2013},
 editor  = {Erasmo Carrera and Federico Miglioretti and Marco Petrolo},
 pages   = {1-7},
 address  = {Torino},
 keywords = {materiały SMART, efekt magnetoreologiczny, tłumienie, badania cykliczne},
 url    = {www.smart2013.com},
}