Model of vibration damper based on characteristics of magnetorheological elastomer

by Michał Przybylski
Reference:
Model of vibration damper based on characteristics of magnetorheological elastomer (Michał Przybylski), In 10th Student’s Science Conference Man — Civilization — Future: Wałbrzych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Przybylski2012b,
  author	= {Przybylski, Michał},
  title		= {Model of vibration damper based on characteristics of magnetorheological elastomer},
  booktitle	= {10th Student's Science Conference Man -- Civilization -- Future: Wałbrzych},
  year		= {2012},
  pages		= {291-296},
  address	= {Wałbrzych},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
  keywords	= {MRE, drgania mechaniczne, tłumienie drgań, model lepkosprężysty},
  timestamp	= {2014.07.15}
}