Design, model and construction of the variable magnetic field generator

by Michał Przybylski
Reference:
Design, model and construction of the variable magnetic field generator (Michał Przybylski), In 11th Students’ Science Conference Man — Civilization — Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Przybylski2013,
 author  = {Przybylski, Michał},
 title   = {Design, model and construction of the variable magnetic field generator},
 booktitle = {11th Students' Science Conference Man -- Civilization -- Future: Będlewo},
 year   = {2013},
 pages   = {103-108},
 address  = {Będlewo},
 publisher = {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords = {MRE, Halbach, macierz magnetyczna, neodym},
 timestamp = {2014.07.15},
}