Design, model and construction of the variable magnetic field generator

by Michał Przybylski
Reference:
Design, model and construction of the variable magnetic field generator (Michał Przybylski), In 11th Students’ Science Conference Man — Civilization — Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Przybylski2013,
 author	= {Przybylski, Michał},
 title		= {Design, model and construction of the variable magnetic
		 field generator},
 booktitle	= {11th Students' Science Conference Man -- Civilization --
		 Future: Będlewo},
 year		= {2013},
 pages		= {103-108},
 address	= {Będlewo},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords	= {MRE, Halbach, macierz magnetyczna, neodym},
 timestamp	= {2014.07.15}
}