Politechnika Wrocławska – IOP ebooks – dostęp testowy do 5 e-książek

Zapraszamy do korzystania z 5 e-książek wydawnictwa Institute of Physics (IOP Publishing) zamieszczonych na platformie IOPscience. Są to:

  • Introduction to the Mathematical Physics of Nonlinear Waves, Minoru Fujimoto, 2014.
  • Defining and Measuring Nature: The make of all things, Jeffrey H Williams, 2014
  • Guide Through the Nanocarbon Jungle: Buckyballs, nanotubes, graphene and beyond, David Tománek, 2014
  • Semiconductors: Bonds and bands, David K Ferry, 2013
  • Renewables: A review of sustainable energy supply options, David Elliott, 2013

Dostęp do IOP ebooks możliwy jest z komputerów sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych po zarejestrowaniu się w systemie PROXY. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy przesyłać na adres: lukasz.bejnar@pwr.wroc.pl.

ze strony: Politechnika Wrocławska – IOP ebooks – dostęp testowy do 5 e-książek.