Godziny dziekańskie 23 maja

W związku z Uroczystością Wręczenia Dyplomów absolwentom, Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłosił w piątek, 23 maja godziny dziekańskie od 8:00 do 15:00 dla studentów I roku, I semestru II stopnia (wszystkich kierunków).