Jakie są korzyści z badań podstawowych

Dziś, gdy zastanawiamy się co powinno się zmienić w następstwie wprowadzonych ostatnio zmian organizacyjnych na Wydziale i Politechnice Wrocławskiej (mam na myśli gremialne powoływanie katedr i likwidację instytutów), teksty takie jak ten są bardzo ważne.

Jego Autor, C. H. Llewellyn Smith, był w latach 1994-1998 dyrektorem generalnym CERN i ma przemyślenia, które — mimo upływu — czasu ciągle są aktualne.

Ponad 200 lat temu, na początku roku 1782, niemiecki fizyk i filozof Christof Lichtenberg napisał w swoim pamiętniku:

” Wynalezienie niezawodnego środka na ból zęba, który szybko by go oddalił, mogłoby być bardziej wartościowe niż odkrycie nowej planety…, ale nie wiem, jak inaczej rozpocząć pamiętnik w roku, w którym nie było ważniejszej informacji od doniesień o nowej planecie”.

Lichtenberg odnosił się do planety Uran odkrytej w 1781 roku. W istocie jego wątpliwość dotyczy względnego znaczenia poszukiwania technicznych rozwiązań skomplikowanych problemów oraz odkrywania nowych fundamentów wiedzy. Dzisiaj to pytanie jest nawet bardziej aktualne niż bylo 200 lat temu.

W tym artykule postaram się uzasadnić, że poszukiwanie wiedzy podstawowej, wynikające z ludzkiej ciekawości, jest tak samo użyteczne jak szukanie rozwiązań określonych problemów [*]. Powód, dla którego teraz mamy tak przydatne komputery, a nie mieliśmy ich 100 lat temu, nie wynika z tego, że w międzyczasie odkryliśmy potrzebę posiadania komputerów. Stało się to możliwe wraz z odkryciami w fizyce, które zapoczątkowały nowoczesną elektronikę, z rozwojem logiki matematycznej oraz z potrzebami fizyków jądrowych, którzy w latach 30-tych poszukiwali metod zliczania cząstek w detektorach.

za pomocą Jakie sa korzysci z badan podstawowych? – Wprowadzenie.

Oryginał artykułu ciągle znaleźć można na stronach CERN. Powyżej, odwołuję się, do polskiego tłumaczenia.

[bibshow file=http://kmim.wm.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2014/07/kasprzak_ksiazki.bib] Warto też zapoznać się z książkami (pierwsza powstawała, podobnie jak referat Smitha, pod koniec lat dziewięćdziesiątych) napisanymi przez profesorów Kasprzaka i Pelca [bibcite key=Kasprzak1999c,Kasprzak2003a,Kasprzak2008,Kasprzak2012a].

Mówią one i o prognozach i o wpływie inwestycji w badania na rozwój firmy i o wielu innych rzeczach.