Błąd na liście nr 2

Lista 2 zawierała błędne odpowiedzi do zadania nr 2. Lista jest już poprawione i odpowiedzi są już poprawne.

W zadaniu 3 podpory były narysowane odwrotnie, teraz są już tak jak trzeba.

W zadaniu nr 5 można przyjąć że odległość punktu, w którym zamocowany jest ciężar od punktu A to 4,524 m a jego wysokość to 5,341 m.