Kolokwium poprawkowe TRN

Kolokwium poprawkowe dla kierunku TRN odbędzie się
w poniedziałek 22.06 o godzinie 9:15 w sali 316 B-1. Kolokwium będzie zbiorcze dla wszystkich 3 grup jakie dla Państwa prowadzę. Będzie to jedyny dostępny termin poprawy.

Na kolokwium będą Państwu potrzebne kartki, długopisy
i kalkulator matematyczny (taki, który liczy funkcje sin, cos
i pierwiastki).

Wyniki pojawią się najpóźniej we wtorek o 8:45 na mojej stronie www. Prace z kolokwium będą Państwo mieli możliwość obejrzeć
w czwartek po kolokwium, pomiędzy godziną 9:15 a 11:00.