Jak można liczbowo ocenić potencjał polskiej nauki? » Kongres Kultury Akademickiej

Bardzo dobry opis sytuacji Nauki Polskiej (na tle Europy i świata. Generalnie mało u nas naukowców. Pełen tekst dostępy jak plik PDF.

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Praktycznie nie można, ale należy się starać. jest pojęciem tak ogólnym, że wszelkie próby uśredniania sytuacji dotyczącej poszczególnych dziedzin, dyscyplin i specjalności pokazują niewiele mówiący obraz. Z drugiej strony, zbyt szczegółowe analizy są żmudne, ale i tak nie odpowiedzą na pytanie w skali makro.

Co możemy mierzyć liczbowo w sferze nauki? Lista danych jest stosunkowo krótka: instytucje, infrastrukturę, pieniądze, ludzi i ich relacje, granty, publikacje, patenty oraz w pewnych dziedzinach tzw. wdrożenia. To są elementy mierzalne, natomiast ocena potencjału poprzez jakość dokonań jest o wiele trudniejsza.

 

Curated from kongresakademicki.pl