Minister Nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Omawiając poszczególne bariery w pozyskiwaniu unijnych grantów, prof. Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła szereg planowanych bądź już realizowanych działań resortu mających na celu zwiększenie obecności Polaków w Horyzoncie 2020.

 

Curated from www./a>.gov.pl

Właściwie bez komentarza. Możliwości Ministerstwa nie są specjalnie wielkie: zły wniosek wychodzący z uczelni i tak nie ma szans. A co zrobić żeby wnioski były dobre…?