Rankingi 2014 | Rankingi uczelni akademickich

Na podium bez zmian – najlepsze polskie uczelnie to Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Również z całą polską nauką nie jest tak źle, jak głosi powszechna opinia.

Zaczerpnięte ze stron Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kolejny ranking. Tym razem „zielonogórski”. To już druga jego edycja.
Podobnie jak poprzednio oparty jest na wskaźnikach bibliometrycznych. Użyto indeksu Hirscha, co chyba nie jest słuszne — on nadaje się lepiej do oceny pojedynczych naukowców. Istnieją wersje zmodyfikowane indeksu nieuwzględniające  wielkość jednostki organizacyjnej.
Wśród uczelni technicznych Politechnika nie wypada źle. Jak dodać do tego i inne uczelnie: uniwersytety i uniwersytety medyczne — jest gorzej. Zwraca uwagę przepaść dzieląca Politechnikę Warszawską od innych i Uniwersytety Warszawski oraz Jagieloński od innych uniwersytetów.
Ładne, interaktywne zestawienie na stronach Polityki. Tamże małe podsumowanie
Ranking uczelni technicznych na podstawie indeksu Hirscha.