Seminarium 29 kwietnia 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry tj.  29.04 2015 wystąpi dwóch prelegentów:
1) Dr inż. Maciej Panek, który wygłosi prezentację pt.:” Praca badawcza – wczoraj i dziś”. Wystąpienie obejmować będzie skrótowy przegląd dotychczasowych prac badawczych prowadzonych przez prelegenta, oraz prezentację aktualnie poruszanej tematyki.

2) Mgr inż. Damian Bodniewicz, który zaprezentuje wystąpienie pt.: „Struktury cienkościenne o zadanym ciśnieniu wewnętrznym: badanie
i modelowanie energochłonności w warunkach quasi-statycznego zgniatania
”. W trakcie prezentacji przedstawione zostaną dotychczasowe wyniki prac w obszarze cienkościennych absorberów energii, których właściwości mechaniczne mogą być sterowane na drodze zmiany ciśnienia gazu w ich wnętrzu.

Serdecznie zapraszamy!

NOTATKA Z SEMINARIUM

Na ostatnim Seminarium Katedry tj. 29.04 2015 roku wystąpiło dwóch prelegentów:

Prezentacja Nr 1

Tytuł prezentacji:Praca badawcza – wczoraj i dziś

Prezentujący: Dr inż. Maciej Panek

Prezentacja obejmowała:
Dotychczas prowadzone badania:

  • pomiary magnetokaloryczności,
  • model kręgów ssaka,
  • aktywne tłumienie drgań,
  • zasilacz rezonansowy,
  • badanie tłumienia.

Aktualnie prowadzone badania

  • symulacja oddziaływania pantograf – sieć jezdna
  • model wciągarki na obiekcie typu offshore

Podejmowane tematy związane z emisją akustyczną (tj. analiza parametryczna, identyfikacja zdarzeń „pattern recognition”, FFT, Transformata Falkowa, transformata Hilbert-Huang, Hilbert Spectrum)

Prezentacja Nr 2

Tytuł prezentacji:Struktury cienkościenne o zadanym ciśnieniu wewnętrznym: badanie i modelowanie energochłonności w warunkach quasi-statycznego zgniatania

Prezentujący: Mgr inż. Damian Bodniewicz

Prezentacja obejmowała:
Dotychczasowe wyniki prac w obszarze cienkościennych absorberów energii, których właściwości mechaniczne mogą być sterowane na drodze zmiany ciśnienia gazu w ich wnętrzu,
-Elementy i struktury cienkościenne (Definicja, właściwości, zastosowanie),
-Adaptacyjne rozpraszanie energii (Systematyka metod dyssypacji, Definicja AIA),
-Struktury nadmuchiwane (ang. Inflatable Structures),
– Cienkościenny absorber ciśnieniowy (praca własna):

  • Cel podjętych badań (znalezienie alternatywy dla spienionych metali proponowanych jako wypełnienie cienkościennych profili w przemyśle samochodowym oraz zastosowanie idei AIA w procesie dyssypacji energii),
  • Badania eksperymentalne,
  • Model analityczny absorbera.