Seminarium katedry 31 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium katedry, tj. 31 maja, wystąpi Pani doktor Agnieszka Baszczuk, która przedstawi prezentację pt. „Synteza i fizykochemiczna natura złożonych tlenków metali o strukturze typu perowskitu”.

Serdecznie zapraszamy!