Seminarium 11 października

Szanowni Panstwo,
na najbliższym seminarium, tj.  11. października, przedstawiona zostanie  prezentacja pt.: “Development of Multiaxial Reinforced Carbon Fibre Composites.”

Temat będzie nam przybliżać międzynarodowe grono prelegentów:

Prof. J. Kaleta (Politechnika Wroclawska)

Dr. J. Krzak (Politechnika Wroclawska)

Prof. M. Gude (ILK, TU Dresden)

Dr. A. Spickenheuer (IPF Dresden)

Prezentacja odbędzie się w ramach: DRESDEN-concept Science Exhibition, Wroclaw, 11. October 2017

Serdecznie zapraszamy!