Seminarium 11 października

Szanowni Panstwo,
na najbliższym seminarium, tj.  11. października, przedstawiona zostanie  prezentacja pt.: „Development of Multiaxial Reinforced Carbon Fibre Composites.”

Temat będzie nam przybliżać międzynarodowe grono prelegentów:

  • Prof. J. Kaleta (Politechnika Wroclawska)
  • Dr. J. Krzak (Politechnika Wroclawska)
  • Prof. M. Gude (ILK, TU Dresden)
  • Dr. A. Spickenheuer (IPF Dresden)

Prezentacja odbędzie się w ramach: DRESDEN-concept Science Exhibition, Wroclaw, 11. October 2017

Serdecznie zapraszamy!