Seminarium 25. października

Szanowni Panstwo,
na najbliższym seminarium, tj  25. października, gościć będziemy firmę Nanores.  Prezentacja, która zostanie przedstawiona nosi tytuł: „Możliwości wdrożeń w nanotechnologii na przykładzie działań firmy Nanores.”

Serdecznie zapraszamy!