Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej, która rozpocznie się 1 października o godz. 9.00 w auli gmachu głównego (bud A-1, wyb. Wyspiańskiego 27)

Politechnika Wrocławska to największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Na 16 wydziałach uczy się ponad 28 tys. studentów. W tym roku naukę na I roku studiów rozpocznie ok. 6 tys. osób.

Program: 

  • wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Cezarego Madryasa;     
  • przyjęcie w poczet studentów i doktorantów – immatrykulacja;    
  • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej;    
  • wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”; 
  • uhonorowanie prof. Jana Biliszczuka Medalem Politechniki Wrocławskiej;
  • wykład inauguracyjny prof. Jana Biliszczuka, z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego „Budownictwo mostowe w 1000-letnich dziejach Polski”.

Przypominamy, że w związku z inauguracją dzień 1 października ogłoszony został Dniem Rektorskim.