Seminarium 27 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium, wystąpi Pani mgr inż. Karolina Łagoda,  która przedstawi prezentację otwierającą przewód doktorski pt. „Analiza mechanizmu dekohzji i ocena integralności materiałów
kompozytowych na osnowie termoplastycznej”.

Serdecznie zapraszamy!