Seminarium 4 grudnia 2019

Na seminarium Pani Magdalena Łabowska przedstawi swoje osiągnięcia prezentując temat:
Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych
Zapraszamy!