Seminarium 11 grudnia 2019

W najbliższą środę Pani mgr inż. Monika Duda podsumuje swoje dotychczasowe osiągnięcia podczas realizacji doktoratu w wystąpieniu zatytułowanym:

Wpływ mikrostruktury na przebieg trajektorii i kinetyki pękania zmęczeniowego w wybranych materiałach metalicznych w warunkach złożonego stanu naprężeń

Zapraszamy