Seminarium 14 października

Na najbliższym seminarium zdalnie wystąpi Prof. Jose CorreiaDepartment of Civil Engineering University of Porto.

Tamat prezentacji:

„Fatigue strength models – From Basquin law to full-range relations”

José António Fonseca de Oliveira Correia (José A.F.O. Correia), urodził się w 1984 r. w Peso da Régua w Portugalii, jest naukowcem i profesorem Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Porto (Portugalia). Od 2018 roku wykłada również na Wydziale Konstrukcji Inżynierskich na Delft University of Technology (Holandia). Jest profesorem zaproszonym w sekcji mechaniki konstrukcji Uniwersytetu w Coimbrze (od 2016/09). Uzyskał stopnie licencjata (2007) i magistra (2009) w dziedzinie inżynierii lądowej na Uniwersytecie Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Jest specjalistą w zakresie konstrukcji stalowych i kompozytowych (stalowo-betonowych) na Uniwersytecie w Coimbrze w 2010 roku. Doktorat z Inżynierii Lądowej/Inżynierii Konstrukcji obronił na Uniwersytecie w Porto, w 2015 r.

Jest współautorem ponad 150 artykułów w najważniejszych czasopismach naukowych poświęconych integralności strukturalnej, zmęczeniu i pękaniu materiałów i konstrukcji inżynierskich. Jest autorem 200 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kongresach i warsztatach. Jest autorem 6 rozdziałów w książkach i 5 książek.

Był/jest promotorem prac doktorskich i magisterskich z zakresu Inżynierii Lądowej i Mechanicznej (Mechanika Konstrukcji) – 15, dr hab. (2 ukończono; 13 w toku) i 34 mgr inż. (30 zakończono; 4 w toku).

Był/jest również członkiem komitetów organizacyjnych i uczestnikiem w zatwierdzonych krajowych (Portugalia) i europejskich projektach badawczych (17 projektów badawczych, o wartości ponad 6.500.000,00 €). Był/jest koordynatorem 3 projektów badawczo-rozwojowych i usług konsultingowych (rozbudowa uczelni) o budżetach odpowiednio 300 000,00 € i 100 000,00 €. W ramach działalności biznesowej był zaangażowany w zatwierdzone projekty inwestycyjne o budżecie ponad 720 000,00 €.

W 2017 roku został powołany na przewodniczącego komitetu technicznego „ESIS TC12 — Analiza ryzyka i bezpieczeństwo dużych konstrukcji i elementów” w Europejskim Stowarzyszeniu Integralności Strukturalnej (ESIS). Jest członkiem komitetów technicznych CEN TC250 SC3 WG 1-9 Fatigue i CEN TC250 SC3 WG 1-10 Fracture Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Jest członkiem rad redakcyjnych 25 czasopism naukowych, redaktorem naczelnym lub redaktorem sekcji w 8 czasopismach naukowych, seriach (lub pod-seriach) książek naukowych. Otrzymał ponad 18 nagród lub stypendiów.08