Fundusz Sprawiedliwej Transformacji — ważna rola i szansa dla środowiska naukowego

Na najbliższym seminarium (24 marca) Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Miller (z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) przedstawi:

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji — ważna rola i szansa dla środowiska naukowego

Prof. Miller na Wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym pełni funkcję koordynatora ds. programów badawczych.

Serdecznie zapraszamy

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. FST ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.