Metoda przyrostowego wytwarzania personalizowanych wyrobów medycznych na bazie materiałów metalicznych

Na ostatnim, w czasie semestru, seminarium gościem będzie Pani dr inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska z Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, która przedstawi pracę:

Metoda przyrostowego wytwarzania personalizowanych wyrobów medycznych na bazie materiałów metalicznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Szymczyk-Ziółkowskiej związane są z wykorzystaniem technologii przyrostowych (tzw. Druku 3D) do zastosowań medycznych i obejmują wytwarzanie oraz badania zaawansowanych obiektów biomedycznych, takich jak biomechaniczne struktury funkcjonalne (BSF) wspomagające regenerację tkanek, implanty typu „custom made” oraz nośniki leków. Specjalizuje się ona także w preparatyce oraz badaniach mikroskopowych (SEM) materiałów biologicznych oraz funkcjonalnych dla szerokiego spektrum materiałów dedykowanych dla branży medycznej i farmaceutycznej.