Archiwum kategorii: Badania nieniszczące

Mikroskopia sił atomowych oraz nanospektroskopia w podczerwieni

Najbliższe seminarium organizowane przez katedrę odbędzie się w nieco innej formie niż dotychczas. Organizuje je firma LabSoft Sp. z o.o. z Warszawy będąca dystrybutorem sprzętu laboratoryjnego, a zwłaszcza rozwiązań dla nanotechnologii.

Tematem spotkania będzie prezentacja urządzenia do nanospektroskopii w podczerwieni łączącej mikroskopię sił atomowych (AFM) i spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR).

Takie połączenie pozwala na osiągnięcie rozdzielczości przestrzennej obrazowania w podczerwieni w skali nano, nawet do wartości 8 nm. Dzięki wykorzystaniu przestrajalnego lasera w zakresie podczerwieni, możliwe jest otrzymywanie widm oraz map charakteryzujących rozkład przestrzenny wybranych ugrupowań i oddziaływań chemicznych (np. amidy, wiązania fisforowe, fosfodiestrowe i in.).

Szczegółowy opis metody można znaleźć m.in. w publikacji prof. Alexandre Dazziego i in. pt. Theory of infrared nanospectroscopy by photothermal induced resonance DOI: 10.1063/1.3429214.

Sprzęt będzie prezentowany przez dr Miriam Unger — przedstawicielkę producenta Bruker Nano Surfaces.

Seminarium odbędzie się z wykorzystaniem platformy WebEx. Link do spotkanie prześlemy osobno.

Prezentacja systemu cyfrowej korelacji obrazów ARAMIS

Serdecznie zapraszamy na prezentację systemu cyfrowej korelacji obrazów ARAMIS, która zostanie przedstawiona przez firmę
LENSO.
Prezentacja odbędzie się 20 września 2017 o godz. 10:00 w naszym laboratorium bud. B-1, pok. 110.

W ramach prezentacji planowany jest praktyczny pokaz wykorzystania systemu ARAMIS podczas obciążania materiałów na maszynie wytrzymałościowej.