Kierownictwo Katedry

Kierownik katedry: dr hab. inż. Mirosław Bocian, prof. PWr

Zastępcy kierownika:

Kierownik administracyjny: mgr inż. Katarzyna Żołyńska

Organizacja katedry:

  1. Zakład Inżynierii Biomedycznej — Kierownik: prof. dr hab. inż. Celina Pezowicz
  2. Zespół Badawczy Mechaniki Eksperymentalnej — Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta
  3. Zespół Badawczy Kompozytów Polimerowych i Konstrukcji Lekkich — Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. PWr
  4. Zespół Badawczy Zbiorników Wysokociśnieniowych i Monitorowania Konstrukcji — Kierownik: dr inż. Paweł Gąsior
  5. Zespół Badawczy Dynamiki i Modelowania — Kierownik: dr inż. Dariusz Pyka
  6. Zespół Badawczy Stopów Amorficznych — Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Hasiak, prof. PWr.
  7. Zespół Badawczy Materiałów SMART — Kierownik: dr hab. inż. Daniel Lewandowski, prof. PWr
  8. Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych — Kierownik: dr hab. Marek Jasiorski, prof. PWr
  9. Zespół Badawczy Mechaniki Biomateriałów — Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. PWr
  10. Zespół Badawczy Zmęczenia i Mechaniki Pękania — Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. PWr

Kultura eksperymentu